POWSTANIE STOWARZYSZENIA

W dniu 14 maja 2010 roku na zebraniu założycielskim powołano do życia  Krajowe Stowarzyszenie Bezpieczeństwa Teleinformacyjnego i Ochrony Informacji Niejawnej w Ryni. Inspiratorami powstania KSBTiOIN są Ci, którym na sercu leży propagowanie i kształtowanie idei wykorzystywania zdobyczy nowoczesnej techniki w sposób zapewniający maksymalne bezpieczeństwo przetwarzanym w nich informacjom.

Stowarzyszenie zainicjowali:  Bieliński Wiesław,  Bogusz Artur,  Dąbrowski Ryszard,  Hauzer Paweł, Janas Wojciech, Kasperek Jan, Kumor Franciszek,  Lisak Krzysztof, Lizak Tomasz,  Michniak Józef, Owsiejczyk Włodzimierz,  Rembacz Bogdan,   Sanocki Adam,  Sekura Włodzimierz,  Sieklucki Andrzej, Sobczak Marek,  Staniewski Marcin,  Surówka Robert,  Trzaskawka Marek, Wojewoda Tomasz,  Zieliński Jan,  Źernicki Wojciech

W efekcie po załatwieniu obowiązujących formalności w dniu 9 maja 2011 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował Krajowe Stowarzyszenie Bezpieczeństwa Teleinformacyjnego i Ochrony Informacji Niejawnych (KSBTiOIN) pod numerem KRS: 0000385613, a Główny Urząd Statystyczny w Warszawie nadał numer identyfikacyjny REGON 142938680. Tym samym zostały spełnione podstawowe warunki do rozpoczęcia działalności statutowej Stowarzyszenia.