GALERIA

listopad 2016 – III Krajowe Warsztaty Bezpieczeństwa Informacji

16 marca 2016 – V Krajowego Forum Bezpieczeństwa Informacji

27 października 2015 – IV Krajowe Seminarium Bezpieczeństwa Informacji

4 grudnia 2014 – IV Krajowe Forum Bezpieczeństwa Informacji

16 kwietnia 2014 – II Krajowe Seminarium Bezpieczeństwa Informacji

20 listopada 2013 roku – II Krajowe Warsztaty Bezpieczeństwa Informacji

20 marca 2013 roku – I Krajowe Seminarium Bezpieczeństwa Informacji

10 październik 2012 – III Krajowe Forum Bezpieczeństwa Informacji.

23 marzec 2012 – II Krajowe Forum Bezpieczeństwa Informacji

7 grudnia 2011 roku w WDW Rynia robocze zebranie członków Stowarzyszenia

Krajowe Forum Bezpieczeństwa Informacji 2011