DECYZJE

Decyzję Nr 73/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 marca 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie zasad użycia urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku oraz organizacji ochrony informacji niejawnych podczas odpraw, narad i szkoleń w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. MON poz. 84);
Decyzja Nr 243/MON Ministra Obrony Narodowe z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu reagowania na incydenty komputerowe w resorcie obrony narodowej;
Decyzja Nr 417/MON Ministra Obrony Narodowe z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie sprawowania nadzoru nad ochroną informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz w komórkach organizacyjnych Ministra Obrony Narodowe;
Decyzja Nr 122/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie powoływania w resorcie obrony narodowej pełnomocników i zastępców pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych, administratorów systemów oraz inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. Urz. MON Nr 6, poz. 61);
Decyzja Nr 357/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu reagowania na incydenty komputerowe w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 16, poz. 205);
Decyzja Nr 7/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie organizacji ochrony systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2012 r., poz. 8);
Decyzja Nr 61/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie sprawowania nadzoru nad ochroną informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON z 2012 r., poz. 86);
Decyzja Nr 73/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie dokumentacji szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2012 r., poz. 102);
Decyzja Nr 221/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie zasad używania urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku oraz organizacji ochrony informacji niejawnych podczas odpraw, narad i szkoleń w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. MON z 2012 r., poz. 287)