CELE STATUTOWE STOWARZYSZENIA

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

1.    Prowadzenie działalności na rzecz popularyzowania wiedzy z zakresu historii oraz tradycji ochrony i bezpieczeństwa informacji niejawnych.

2.    Prowadzenie działalności na rzecz popularyzowania wiedzy z zakresu ochrony i bezpieczeństwa informacji niejawnych oraz rozwoju metod, także technologii ochrony systemów i sieci teleinformatycznych.
3.    Nauka i edukacja oraz  doradztwo z zakresu bezpieczeństwa teleinformacyjnego, tworzenia bezpiecznych sieci teleinformatycznych LAN i WAN, a także kryptograficznej ochrony informacji niejawnych.

4.    Upowszechnianie i popularyzowanie zagadnień z zakresu całokształtu ochrony informacji niejawnych.
5.    Doradztwo w zakresie organizowania, powoływania i funkcjonowania pionów ochrony informacji niejawnych oraz ich podstawowych elementów, a także komórek kryptograficznej ochrony informacji.

6.    Współdziałanie i wspieranie działalności organów państwowych, samorządu terytorialnego i organizacji społeczno – zawodowych w zakresie organizacji i funkcjonowania systemów ochrony informacji niejawnych, w tym w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego.