INFORMACJA Nr 30/2016/31.10.2016

26 października 2016 roku w  HOTELU 500 w Zegrzu zostały zorganizowane i przeprowadzone III Krajowe Warsztaty Bezpieczeństwa Informacji. Tematem warsztatów było: Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych, systemowych oraz organizacyjnych, w zakresie ochrony i bezpieczeństwa informacji Jednostki Organizacyjnej.

W spotkaniu uczestniczyli zainteresowani przedstawiciele instytucji cywilnych, przedstawiciele innych stowarzyszeń oraz firm zainteresowanych ochroną informacji niejawnych i bezpieczeństwem teleinformatycznym. Ze smutkiem odnotowujemy fakt braku zainteresowania powyższą problematyką przedstawicieli wojska oraz służb specjalnych zajmujących się zagadnieniami ochrony informacji niejawnych i bezpieczeństwa teleinformatycznego.

1

Prezentowane zagadnienia:

  • Jak praktycznie rozwiązywać zagadnienia związane z ochroną cyberprzestrzeni.
  • Wybrane problemy zagrożeń bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych we współczesnym środowisku administracji i biznesu.
  • Technologie bezpieczeństwa IT firmy HPE dla służb mundurowych: ArcSight -monitoring, Fortify – analiza kodu źródłowego i Voltage – anonimizacja danych.
  • Wykrywanie i analiza zagrożeń w sieciach światłowodowych.
  • Elektroniczny system identyfikacji i monitorowania dokumentów w kancelarii tajnej.
  • Stan bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w 2015 roku.
  • Ochrona danych jako usługa: backup i disaster recovery.
  • Podstawowa dokumentacja jednostki organizacyjnej w zakresie polityki i tworzenia systemu ochrony informacji.

Migawki z Warsztatów:

2 3 4

bez-nazwy-1

44

III Krajowym Warsztatom Bezpieczeństwa Informacji towarzyszyła miła i serdeczna atmosfera, a prezentowana problematyka spotkała się z jak zwykle z żywym zainteresowaniem i wzbudzała szereg dyskusji. Przedstawione zagadnienia stanowią rozszerzenie cyklicznych zajęć związanych z cyberprzestrzenią i jej wykorzystaniem przez użytkowników jak i potencjalnych przeciwników dążących do wykorzystania jej walorów nie zawsze zgodnych z Naszymi oczekiwaniami, Panie i Panowie przedstawiciele firm i członkowie Stowarzyszenia prezentujący poszczególne zagadnienia, choć w telegraficznym skrócie, to ciekawie i merytorycznie prezentowali swoją problematykę i opinie dotyczące przedstawianych zagadnień. Jak zwykle skromny czas udostępniony prelegentom dał im możliwość skrótowo i ogólnikowo przedstawienie swoich opinii i zagadnień związanych z tak szerokim spektrum problemów związanych z cyberprzestrzenią jak i jej bezpiecznym wykorzystaniu.

Jeżeli zależy Tobie na bezpiecznej eksploatacji systemów teleinformatycznych, na ochronie informacji niejawnych na właściwym poziomie, to Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną WWW oraz do uczestnictwa w organizowanych przez nas przedsięwzięciach szkoleniowych, konferencjach i warsztatach.


Zarząd Stowarzyszenia